ładowanie strony

Regulamin

Regulamin konkursu filmowego

1. W konkursie biorą udział filmy, w kategoriach wymienionych poniżej zgłoszone przez twórców. Termin zgłoszenia upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego opracowanego przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

2. Nadsyłać można wyłącznie filmy swojego autorstwa, do których – zarówno obrazu jak i dźwięku posiada się prawa autorskie. Wszelkie naruszenia ww praw oznaczać będą dyskwalifikację filmu w konkursie. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prezentowanie zgłoszonych do konkursu filmów do których (obraz, dźwięk, treść) uczestnik nie posiada praw autorskich. Pełną odpowiedzialność za taką sytuację ponosi uczestnik konkursu. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w filmach treści, wyrażane poglądy, itp.

3. Nadesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: pokazywanie filmu na Dron Festiwalu, na umieszczenie na stronie internetowej DronFestiwalu oraz na kanałach Youtube (i innych) organizatora DronFestiwalu. Organizator ma pełną swobodę do wykorzystywania nadesłanych na Dron Festiwal filmów, w całości lub fragmentach, w ramach samego DronFestiwalu oraz działań promocyjnych przed i po festiwalu.

4. O zakwalifikowaniu filmu do konkursu decyduje Rada Programowo – Artystyczna.

Zasady
W tej edycji zmieniliśmy zasady rekrutacji i oceny nadsyłanych na festiwal filmów. Wymagane jest aby:
– film zawierał minimum 70% ujęć wykonanych z drona,
– materiał video wykorzystany w filmie nie był starszy niż z 2016 roku
Jeden uczestnik festiwalu może nadesłać maksymalnie 2 filmy.

Każdy z filmów będzie oceniany przez Jury w następujących kategoriach:
Art – jakość filmowa ujęć z powietrza, czystość, artyzm, prowadzenie kamery, itp
Fun – dynamika, ciekawe ujęcia, zabawne sytuacje, wyzwania,…
Organizatorzy przewidzieli cenne nagrody dla autorów 3 zwycięskich filmów (tych które uzyskają największą liczbę punktów) dla każdej z kategorii.
Dodatkowo dla uczestników w wieku poniżej 18 lat (urodzonych w roku 2000 lub później) przewidzieliśmy dodatkowe nagrody w kategorii Junior

Filmy można zgłaszać do festiwalu jedynie za pomocą formularza dostępnego na stronie. Na formularzu należy wskazać miejsce w internecie skąd organizatorzy będę mogli pobrać film.
Termin nadsyłania filmów: do 30 kwietnia 2017
W późniejszym terminie zostanie ogłoszony skład Jury.