ładowanie strony

Regulamin – dla Uczestników

Każda osoba odwiedzająca imprezy w ramach DRON Festiwalu – tj. wyścig dronów na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni w dniach 19-20.05.2018 zobowiązana jest przestrzegać niniejszy regulamin.
Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie ich wizerunku w formie zdjęć i filmów i wykorzystywanie tych materiałów przez organizatora oraz Gdyńskie Centrum Sportu.
Uczestnictwo w ww. imprezach oznacza pełną akceptację poniższego regulaminu.
1. Zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających
2. Pełne podporządkowywanie się poleceniom organizatorów i służb porządkowych
3. Zakaz wchodzenia na murawę boiska
4. Zakaz wychodzenia poza siatkę zabezpieczającą
5. Zakaz rejestracji a także przesyłania obrazu i dzwięku przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu
6. Akceptacja na wykorzystanie na zdjęciach lub filmie wizerunku uczestników