ładowanie strony

Regulamin – dla Uczestników

Każda osoba odwiedzająca imprezy w ramach DRON Festiwalu – tj. wydarzenia na terenie PPNT w dniu 19.05.2018 oraz wyścig na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni w dniach 19-20.05.2018 zobowiązana jest przestrzegać niniejszy regulamin.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo to rejestracji uczestników (film, zdjęcia, dźwięk).
Uczestnictwo w ww. imprezach oznacza pełną akceptację poniższego regulaminu.
1. Zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających
2. Pełne podporządkowywanie się poleceniom organizatorów i służb porządkowych
3. Zakaz wchodzenia na murawę boiska
4. Zakaz wychodzenia poza siatkę zabezpieczającą
5. Zakaz rejestracji a także przesyłania obrazu i dzwięku przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu
6. Akceptacja na wykorzystanie na zdjęciach lub filmie wizerunku uczestników